Услугите, които ви предлагаме

Консултативен център Л§И

Консултативен център Л§И

В нашия „Консултативен център“, намиращ се в гр. Русе, може да ползвате различен набор от услуги и подкрепа от следните специалисти: психолог, говорен терапевт, рехабилитатор, ерготерапевт, кинезитерапевт, социален консултант. Предлагаме групови и индивидуални терапевтични услуги, както за деца, така и за възрастни.
За повече информация тел:
0889 788 272

"Дребосъчета"

"Дребосъчета"

За най-малките, „Личностен институт” ООД предлага консултации с детски психолог, говорен терапевт и рехабилитатор.
Като специалисти в областта на детското здраве и развитие, ние може предложим на родителите адекватни професионални съвети по въпросите, касаещи детето им и съвети как да се справим с възрастовите кризи в ранна детска възраст.

 "Споделена грижа"

"Споделена грижа"

Услугата „Споделена грижа“ представлява услуги за възрастни хора и хора с увреждане на територията на град Русе.
На ваше разположение са екип от наши специалисти в следните направления: Психолог- Социален консултант- Рехабилитатор. За повече информация тел:
0876 006 760

Какво казват нашите клиенти

За нас е ценно мнението на всеки един от вас, хората с които сме се срещали и работили.

img

"Висококвалифицирани професионалисти. Отношения, основани на доверие"

Последни новини

Тук, вие научавате първи, това, което се случва при нас.

Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Дата на обучението: 09.06.2023 г.

Място на провеждане: град Тутракан

Във връзка с изпълнението на Наредбата за качеството на социалните услуги и в изпълнение на Стандарт 9 от Приложение № 24 към чл. 13, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе поредно надграждащо обучение на социалните асистенти, предоставящи подкрепа на потребителите от социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Нашето обучение предостави основни знания по теми, свързани с правата на хората с увреждания, правилата за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“, здравословни и безопасни условия на труд, превенция и подкрепа при случаи на насилие и общуване с хора от третата възраст.

Участниците в обучението получиха комплект материали по разглежданите в обученията теми.

В края на проведените обучения всички асистенти получиха и сертификати за участие.

За да научите и вие повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

#АсистентскаПодкрепа

Стресът на грижещите се може да доведе до малтретиране на възрастните

Малтретирането може да се случи на всеки без значение от възрастта, пола, расата, религията или етническия или културен произход на човека. Всяка година хиляди възрастни над 60-годишна възраст са малтретирани, пренебрегвани, или финансово експлоатирани.

Видове малтретиране на възрастни хора: 

  • Емоционалното насилие, което включва викове, заплахи или изричане на обидни думи.
  • Пренебрегването, което включва оставяне на възрастен сам, без правилно планиране на грижите или игнориране на молби за помощ.
  • Финансовата злоупотреба включва неправомерно присвояване на средства или кражба на вещи. 

Рискови фактори

Членове на семействата се налага за различни периоди от време да осъществяват „неформални“ или формални/като платени асистенти/ грижи за възрастни членове на своето семейството.

В световен мащаб приблизително 87% от грижите за безпомощни възрастни хора се полагат от членове на семейството, а само 13% от платени професионалисти. Тези цифри ясно сочат факта, че по-голямата част от грижите за възрастните хора се полагат от членове на семействата в домашна среда. 

Водещ рисков фактор, който може да доведе до малтретиране на възрастни хора е неадекватната подготовка или липсата на обучение за умения и отговорности за полагане на грижи. Освен това, липсата на адекватно обучение на повечето от тези формални и неформални болногледачи допринася за тяхното по-голямо натоварване, заради несправяне с възникнали ситуации и поради изпитване на голяма физическа и психологическа тежест. Това води до неудовлетвореност, която скоро е възможно да ескалира в гняв.

Предотвратяване

Персоналът, координиращ предоставянето на социални услуги в домашна среда, трябва да е добре обучен и запознат с това как да разпознава и да докладва насилие над възрастни хора.

Същото важи и за професионалните болногледачи и асистенти, ако установят насилие спрямо възрастен, от страна на член на семейството.

Най-необхваната е голямата група на личните асистенти, където голям процент от полагащите грижи са близки и хора от семейството. Това е и групата, която е подложена на най-голямо натоварване/виж тук/, а в същото време, за тях не са предвидени никакви обучения и консултации от професионалисти и риска от прегаряне е най-голям.

Тъй като населението на България застарява, фокусираното внимание върху превенцията на насилието над възрастни и адекватната професионална подкрепа на обгрижващите е от един от приоритетните наболели социални проблеми, на които спешно трябва да се търси решение.

За тази цел е необходима нова социална визия и ефективни програми за превенция. 

За да научите повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Дата на обучението: 22.02.2022 г.

Място на провеждане: град Тутракан

Във връзка със по-добро функциониране на създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти.

Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването в домашна среда. Теоретичните знания и практическите умения на социалния асистент са от голяма важност за подобряване на качеството на живот на уязвимите групи хора чрез ежедневната подкрепа в дома им и извън него.

Участниците в обучението получиха комплект материали по разглежданите в обученията теми, както и специално изработеното издание, основаваща се на дългогодишния опит на специалистите, които работят в нашата фирма.

Подготвеният материал е наречен„Учебно помагало с насоки за директна работа с потребители“ и е съвместен проект на фирма „Личностен институт“ ООД и Сдружение „Идея за развитие“ , написан е на достъпен език и е предназначен както за асистенти, сътрудници и професионалисти така и за близките на хората, нуждаещи се от грижи.

В края на проведените обучения всички асистенти получиха и сертификати за участие.

За да научите повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

#АсистентскаПодкрепа