Archive януари 2019

Регистрации и лицензи

На 17.12.2018, Личностен институт бе вписан в регистъра на Агенция социално подпомагане (АСП), като лицензиран доставчик на социални услуги. Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции. В Агенцията за социално подпомагане

Read More