Archive февруари 2019

ТЕРАПИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА С ЕПИЛЕПСИЯ

Епилепсията е ключова бариера пред процеса на социално включване на младите хора, която слага отпечатък върху всички аспекти от ежедневието им. Непредвидимостта на заболяването им и рисковете, свързани с епилептичните припадъци, като /тежки/ наранявания или нарушаване на интелектуалното развитие, водят до висока степен на тревога, както у младите хора с епилепсия, така и у техните

Read More