Обучение на Социални асистенти

Обучение на Социални асистенти

На 4 април 2019 г. се проведе първият модул от курса на обучение “Обгрижване на самотно живеещи и възрастни хора в домашна среда”. Обучението се организира от Личностния институт по направление на услугата грижа за възрастни хора в домашна среда „Споделена грижа“. Целта на обучението е повишаване на професионалните компетенции на социалните асистенти при работа с възрастни хора, чрез представяне на един по-различен модел на работа и подкрепа.

Тел. за контакти: 0876 006 760, гр. Русе

Нашият психолог Надежда Петрова обучава Социалните асистенти
lichnosten institut

Leave a Reply