Archive октомври 2019

Групова супервизия на социални асистенти

Супервизия (на английски: supervision – надзор, наблюдение, ръководство) Супервизията като активно професионално взаимодействие и интерактивно стимулиране подпомага отделния професионалист и/или екипа от професионалисти за по–добро разбиране и разпознаване на проблемните области на потребителя, ползващ услугите му от една страна, а от друга страна изгражда устойчиво взаимодействие между професионалистите.    Супервизията обръща внимание както на конкретните стъпки в съответното професионално

Read More