Archive май 2021

Обучение на социални асистенти в град Каварна

Във връзка със стартиране на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Каварна да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването в домашна среда. Теоретичните знания и практическите умения на социалния асистент са от голяма

Read More