Archive януари 2023

Стресът на грижещите се може да доведе до малтретиране на възрастните

Малтретирането може да се случи на всеки без значение от възрастта, пола, расата, религията или етническия или културен произход на човека. Всяка година хиляди възрастни над 60-годишна възраст са малтретирани, пренебрегвани, или финансово експлоатирани. Видове малтретиране на възрастни хора:  Рискови фактори Членове на семействата се налага за различни периоди от време да осъществяват „неформални“ или

Read More

Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Дата на обучението: 22.02.2022 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка със по-добро функциониране на създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването

Read More

Нуждата от промяна: Терапевтична подкрепа и образование за полагащите грижи

Когато член на семейството, страда от сериозно заболяване, този който се грижи за него, често оказва помощ въз основа на емоционални връзки.  Това са истории за грижа и отдаденост, които обаче имат и друга страна на медала, тази на жертвата, която се налага, на лишения-физически, емоционални, социални. Понякога няма алтернативи и близките трябва да изпълняват тази

Read More

Обучение на екип на социална услуга в град Попово

„Стратегии за спрaвяне с агресивно поведение при деца и младежи с увреждане в услугите от резидентен тип“ Дата на обучението: 18.02.2020 г. Място на провеждане: ЦНСТДМУ,  гр. Попово Проведеното обучение е за повишаване знанията и капацитета на персонала на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане, гр. Попово, с цел

Read More

Какви са емоционалните нужди на възрастните хора?

Много хора свързват остаряването с промени във функционирането на тялото, но много признават, че има и емоционални промени, които идват с възрастта. За да бъдат нещата още по-трудни, освен промените, причинени от естествена ход на остаряването, могат да се появят и промени свързани с деменция или други подобни обстоятелства, предизвикани от различни заболявания. В тази

Read More