Archive 02.01.2023

Какви са емоционалните нужди на възрастните хора?

Много хора свързват остаряването с промени във функционирането на тялото, но много признават, че има и емоционални промени, които идват с възрастта. За да бъдат нещата още по-трудни, освен промените, причинени от естествена ход на остаряването, могат да се появят и промени свързани с деменция или други подобни обстоятелства, предизвикани от различни заболявания. В тази

Read More