Нуждата от промяна: Терапевтична подкрепа и образование за полагащите грижи

Нуждата от промяна: Терапевтична подкрепа и образование за полагащите грижи

Когато член на семейството, страда от сериозно заболяване, този който се грижи за него, често оказва помощ въз основа на емоционални връзки. 

Това са истории за грижа и отдаденост, които обаче имат и друга страна на медала, тази на жертвата, която се налага, на лишения-физически, емоционални, социални. Понякога няма алтернативи и близките трябва да изпълняват тази роля без да имат избор, често внезапно и при липса на специфична подготовка.

Терминът „Тежест на болногледача“ описва физическите, психологическите, социалните и финансовите проблеми на тези, които се грижат за болен човек, със сериозно увреждане на автономността.

Въздействието на тази отговорност кара болногледача да се справя с предоставянето на физическа, здравна и психологическа помощ на пациента, с управление на взаимоотношенията с лекари, болници, медицински сестри, социални служби, с общността, бюрокрацията и т.н. И всичко това се добавя към вече съществуващи ангажименти, обуславя семейните отношения, променя ги, определя ограниченията в избора и начина на живот на човека. По-специално отказът от свободното време и социалния живот, смяната на местоживеенето или неговата дълбока реорганизация, преструктурирането (когато не се отказва) от трудовите ангажименти са преживявания, които дълбоко засягат способността на издръжливостта на човека оказващ грижа. 

Чувството, че сте в капан и не можете да се справите с всички задачи, свързани с ролята, може да предизвика тревожност, депресия, умора, нарушения на съня, както и соматични патологии, като повишено кръвно налягане и усещане за непоносимо тегло. Достатъчно е да се каже, че носителката на Нобелова награда за медицина Елизабет Блекбърн е изчислила, че грижещите се за близки имат продължителност на живота между 9 и 17 години под средната стойност.

Грижещият се има нужда от подкрепа, за да се избегне риска тези, които гарантират помощ, да станат „невидимите пациенти“ , поради изчерпването на физическата и психическата им енергия.

Умората на човека, който полага грижа за близък, е пряко пропорционална на ежедневните часове, през които оказва помощ, на степента на липса на автономност на болния и на динамиката на отношенията, която включва подкрепа на човека в моменти на бунт, тъга, депресия и така в придружаване до смъртта. 

Такъв сложен и изтощителен ангажимент, с течение на времето, кара този, който се грижи  да се тревожи за собственото си бъдеще и способността си да се справя с различни ситуации.

Изправени пред въздействието и сложността на тези проблеми, има многобройни изследвания по темата, които посочват основните нужди, изразени или неизразени, на хората, които оказват помощ на роднина. При преглед на съществуващите изследвания се идентифицират следните преобладаващи области:

 • Нужда от знания: Придобиване на знания относно медицинска помощ, рехабилитационни упражнения, управление на спешни случаи и др.
 • Нужда от време: болногледачът изпълнява и други социални роли (например майка, съпруга, работник, …), на които следователно трябва да има време да се посвети. Време за сън, готвене, пазаруване, време за семейство или приятели. Да има възможност да участват в срещи с приятели, както и да има време за себе си.
 • Емоционални/ междуличностни нужди: поддържане на дългосрочни взаимоотношения, емоционална подкрепа. Насърчаване се да търсите помощ от другите. Споделяне чувствата си с някого, партньор или приятел, който разбира трудността на ролята, подкрепа по отношение на съмнения или страхове. Смята се, че семейството и някои близки приятели са основният източник на психологическа и емоционална подкрепа в тази ситуация. В много малък процент се ползва професионална подкрепа.
 • Необходимост от мрежи за подкрепа: Да може да се разчита на мрежи за подкрепа на общността и мрежи от професионалисти. Да се участва в групи за подкрепа.
 • Необходимост от информация: предаване на информация по отношение на количеството и качеството. Полагащите грижи биха предпочели структуриран информационен подход с предоставяне на писмени материали, с които също може да се консултират в бъдеще. За съжаление обаче информационната дейност често се ограничава до една среща.

Следователно става въпрос за ориентиране към услуги, към насърчаване на уменията на грижещите се и създаването на „социални мрежи“, като се има предвид, че всеки има свои специфични нужди и ситуации, така че е важно да се планират индивидуализирани социални, клинични и рехабилитационни интервенции като се започне от оценка на субективния риск от стрес и индивидуалните характеристики. 

Тези индикации са ценни за насочване на развитието на интервенции и услуги, полезни за подпомагане на работата в грижите, които могат да бъдат обобщени:

 • нормативна, социална и професионална подкрепа на „непризнатите болногледачи“;
 • активиране на единични точки за достъп до мрежата от здравни, социално-здравни и социални услуги на територията, които предлагат и телефонни консултации в случай на нужда;
 • многоизмерна оценка на ситуацията:
 • което разбира и дава видимост на ролята на онези, които помагат;
  • което поставя онези, които помагат в положението да получават подкрепа и да могат да изберат кои отговорности могат и искат да поемат по отношение на нуждаещия се;
  • която признава правото/ задължението на онези, които помагат да получи подкрепата и обучението, необходими им за посрещане на изцяло нови ситуации и почти винаги далеч от конкретната им професия или работа. Ангажиментът на непризнатите болногледачи също трябва да бъде признат с изрази на признателност, съгласие, уважение, изслушване, които укрепват самочувствието , удовлетворяват го, вдъхват увереност и засилват ангажираността;
 • Определяне на специалисти, способни и опитни в изслушването и решаването на казуси, които да гарантират правилното  изпълнение на на необходимите интервенции и да контролират непрекъснатото преустройство на същите според еволюцията на потребностите и непрекъснатостта на грижите, информацията и взаимоотношенията при преходите между различните настройки на грижите;
 • активиране на структурирана, планирана информация и интервенции за обучение, базирани на методи с доказана ефективност, проверени и подсилени с течение на времето, също чрез използване на писмени материали. За да се подкрепи ролята на полагащите грижи, е необходимо да се задоволят техните овластяващи нужди, т.е. да се разпознаят ресурсите, с които разполагат, и да се направи всичко възможно, за да се увеличат, развият и използват за решаване на възникналите проблеми с достатъчен контрол върху емоционалното им участие;
 • активиране на групи за подкрепа, самопомощ, за да се предложат възможности за сравнение, взаимоотношения, намаляване на самотата, внимание към проблемите на онези, които помагат и не само на онези, които получават помощ, също чрез участието на местни институции и доброволчески групи . Интервенциите за подкрепа (в групи или лица) трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да не изискват прекомерно инвестиране на лично време и психофизическа енергия от болногледача;
 • наличност на услуги и места за почивка, които предлагат възможност за предлагане на кратки часови диапазони за заместване на близкия в помощната дейност или кратки периоди на настаняване на болния в жилищни структури;
 • наличие на консултации и психологическа подкрепа.

Броят на болногледачите е предопределен да расте, защото, ако е вярно, че живеем по-дълго, годините на живот в ситуация на съпътстваща заболеваемост и неавтономност също са се увеличили.

И да завършим нашият анализ с мисълта на Розалин Картър, която казва, че има четири вида хора по света: „ Тези, които са се погрижили за някого, тези, които го правят, тези, които ще го направят, и тези, които ще имат нужда от това “.

За да научите повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

lichnosten institut

Leave a Reply