Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Дата на обучението: 22.02.2022 г.

Място на провеждане: град Тутракан

Във връзка със по-добро функциониране на създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти.

Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването в домашна среда. Теоретичните знания и практическите умения на социалния асистент са от голяма важност за подобряване на качеството на живот на уязвимите групи хора чрез ежедневната подкрепа в дома им и извън него.

Участниците в обучението получиха комплект материали по разглежданите в обученията теми, както и специално изработеното издание, основаваща се на дългогодишния опит на специалистите, които работят в нашата фирма.

Подготвеният материал е наречен„Учебно помагало с насоки за директна работа с потребители“ и е съвместен проект на фирма „Личностен институт“ ООД и Сдружение „Идея за развитие“ , написан е на достъпен език и е предназначен както за асистенти, сътрудници и професионалисти така и за близките на хората, нуждаещи се от грижи.

В края на проведените обучения всички асистенти получиха и сертификати за участие.

За да научите повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

#АсистентскаПодкрепа

lichnosten institut

Leave a Reply