Стресът на грижещите се може да доведе до малтретиране на възрастните

Стресът на грижещите се може да доведе до малтретиране на възрастните

Малтретирането може да се случи на всеки без значение от възрастта, пола, расата, религията или етническия или културен произход на човека. Всяка година хиляди възрастни над 60-годишна възраст са малтретирани, пренебрегвани, или финансово експлоатирани.

Видове малтретиране на възрастни хора: 

  • Емоционалното насилие, което включва викове, заплахи или изричане на обидни думи.
  • Пренебрегването, което включва оставяне на възрастен сам, без правилно планиране на грижите или игнориране на молби за помощ.
  • Финансовата злоупотреба включва неправомерно присвояване на средства или кражба на вещи. 

Рискови фактори

Членове на семействата се налага за различни периоди от време да осъществяват „неформални“ или формални/като платени асистенти/ грижи за възрастни членове на своето семейството.

В световен мащаб приблизително 87% от грижите за безпомощни възрастни хора се полагат от членове на семейството, а само 13% от платени професионалисти. Тези цифри ясно сочат факта, че по-голямата част от грижите за възрастните хора се полагат от членове на семействата в домашна среда. 

Водещ рисков фактор, който може да доведе до малтретиране на възрастни хора е неадекватната подготовка или липсата на обучение за умения и отговорности за полагане на грижи. Освен това, липсата на адекватно обучение на повечето от тези формални и неформални болногледачи допринася за тяхното по-голямо натоварване, заради несправяне с възникнали ситуации и поради изпитване на голяма физическа и психологическа тежест. Това води до неудовлетвореност, която скоро е възможно да ескалира в гняв.

Предотвратяване

Персоналът, координиращ предоставянето на социални услуги в домашна среда, трябва да е добре обучен и запознат с това как да разпознава и да докладва насилие над възрастни хора.

Същото важи и за професионалните болногледачи и асистенти, ако установят насилие спрямо възрастен, от страна на член на семейството.

Най-необхваната е голямата група на личните асистенти, където голям процент от полагащите грижи са близки и хора от семейството. Това е и групата, която е подложена на най-голямо натоварване/виж тук/, а в същото време, за тях не са предвидени никакви обучения и консултации от професионалисти и риска от прегаряне е най-голям.

Тъй като населението на България застарява, фокусираното внимание върху превенцията на насилието над възрастни и адекватната професионална подкрепа на обгрижващите е от един от приоритетните наболели социални проблеми, на които спешно трябва да се търси решение.

За тази цел е необходима нова социална визия и ефективни програми за превенция. 

За да научите повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

lichnosten institut

Leave a Reply