Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Дата на обучението: 09.06.2023 г.

Място на провеждане: град Тутракан

Във връзка с изпълнението на Наредбата за качеството на социалните услуги и в изпълнение на Стандарт 9 от Приложение № 24 към чл. 13, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе поредно надграждащо обучение на социалните асистенти, предоставящи подкрепа на потребителите от социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Нашето обучение предостави основни знания по теми, свързани с правата на хората с увреждания, правилата за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“, здравословни и безопасни условия на труд, превенция и подкрепа при случаи на насилие и общуване с хора от третата възраст.

Участниците в обучението получиха комплект материали по разглежданите в обученията теми.

В края на проведените обучения всички асистенти получиха и сертификати за участие.

За да научите и вие повече за нашите услуги за възрастни, или за да получите адекватна професионална консултация, свържете се с нашият екип.

*ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сайтът на Личностен институт ООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакво размножаване, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване или използване на информацията, която е наша авторска собственост.

*ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

При използване на публикуваната от нас информация, в електронна или каквато и да е друга форма, е задължително отбелязването с линк на оригиналният източник т.е сайта на Личностен институт ООД.

#АсистентскаПодкрепа

lichnosten institut

Leave a Reply