Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Дата на обучението: 09.06.2023 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка с изпълнението на Наредбата за качеството на социалните услуги и в изпълнение на Стандарт 9 от Приложение № 24 към чл. 13, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе поредно надграждащо обучение на социалните асистенти, предоставящи подкрепа на потребителите от социалната услуга

Read More

Стресът на грижещите се може да доведе до малтретиране на възрастните

Малтретирането може да се случи на всеки без значение от възрастта, пола, расата, религията или етническия или културен произход на човека. Всяка година хиляди възрастни над 60-годишна възраст са малтретирани, пренебрегвани, или финансово експлоатирани. Видове малтретиране на възрастни хора:  Рискови фактори Членове на семействата се налага за различни периоди от време да осъществяват „неформални“ или

Read More

Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Дата на обучението: 22.02.2022 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка със по-добро функциониране на създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването

Read More

Нуждата от промяна: Терапевтична подкрепа и образование за полагащите грижи

Когато член на семейството, страда от сериозно заболяване, този който се грижи за него, често оказва помощ въз основа на емоционални връзки.  Това са истории за грижа и отдаденост, които обаче имат и друга страна на медала, тази на жертвата, която се налага, на лишения-физически, емоционални, социални. Понякога няма алтернативи и близките трябва да изпълняват тази

Read More

Обучение на екип на социална услуга в град Попово

„Стратегии за спрaвяне с агресивно поведение при деца и младежи с увреждане в услугите от резидентен тип“ Дата на обучението: 18.02.2020 г. Място на провеждане: ЦНСТДМУ,  гр. Попово Проведеното обучение е за повишаване знанията и капацитета на персонала на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане, гр. Попово, с цел

Read More

Какви са емоционалните нужди на възрастните хора?

Много хора свързват остаряването с промени във функционирането на тялото, но много признават, че има и емоционални промени, които идват с възрастта. За да бъдат нещата още по-трудни, освен промените, причинени от естествена ход на остаряването, могат да се появят и промени свързани с деменция или други подобни обстоятелства, предизвикани от различни заболявания. В тази

Read More

Hogewey – холандското село за пациенти с Алцхаймер

В света, случай на деменция се диагностицира на всеки 3 секунди и поради застаряването на населението това заболяване е във възход.  В община Weesp, близо до Амстердам, се намира село Hogewey. На пръв поглед изглежда като всяко друго селце, с магазини, ресторанти и дори кино. Има апартаменти, заобикалени от красив вътрешен двор с езера, жив плет, бликащи фонтани, живи

Read More

Обучение на социални асистенти в град Каварна

Във връзка със стартиране на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Каварна да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването в домашна среда. Теоретичните знания и практическите умения на социалния асистент са от голяма

Read More

Как да подкрепим нашите възрастни близки във времената на социална изолация

Социалната изолация през последните два месеца дано ни е накарала да си спомним и помислим за нашите близки, познати и съседи в групата 70 плюс, тази група, която се оказа най-уязвима от вируса. Дано ни е накарала да „обуем техните обувки”, за да разберем те как се чувстват, когато ние в нашето забързано ежедневие нямаме

Read More

Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ  ОТ „СПОДЕЛЕНА ГРИЖА” В ОБСТАНОВКАТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Настоящите инструкции се издават във връзка с обявеното извънредно положение и намаляване риска от разпространение на заразата на COVID-19 и обхващат общи положения на работата на социалните асистенти към „Споделена грижа”. Πpи влизaнe в дoмa нa ĸлиeнтa: 1.1 Социалните асистенти да

Read More