Category Обучения & Супервизии

Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Дата на обучението: 09.06.2023 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка с изпълнението на Наредбата за качеството на социалните услуги и в изпълнение на Стандарт 9 от Приложение № 24 към чл. 13, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе поредно надграждащо обучение на социалните асистенти, предоставящи подкрепа на потребителите от социалната услуга

Read More

Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Дата на обучението: 22.02.2022 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка със по-добро функциониране на създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването

Read More

Обучение на екип на социална услуга в град Попово

„Стратегии за спрaвяне с агресивно поведение при деца и младежи с увреждане в услугите от резидентен тип“ Дата на обучението: 18.02.2020 г. Място на провеждане: ЦНСТДМУ,  гр. Попово Проведеното обучение е за повишаване знанията и капацитета на персонала на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане, гр. Попово, с цел

Read More

Обучение на социални асистенти в град Каварна

Във връзка със стартиране на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Каварна да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването в домашна среда. Теоретичните знания и практическите умения на социалния асистент са от голяма

Read More

Групова супервизия на социални асистенти

Супервизия (на английски: supervision – надзор, наблюдение, ръководство) Супервизията като активно професионално взаимодействие и интерактивно стимулиране подпомага отделния професионалист и/или екипа от професионалисти за по–добро разбиране и разпознаване на проблемните области на потребителя, ползващ услугите му от една страна, а от друга страна изгражда устойчиво взаимодействие между професионалистите.    Супервизията обръща внимание както на конкретните стъпки в съответното професионално

Read More