Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Дата на обучението: 09.06.2023 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка с изпълнението на Наредбата за качеството на социалните услуги и в изпълнение на Стандарт 9 от Приложение № 24 към чл. 13, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе поредно надграждащо обучение на социалните асистенти, предоставящи подкрепа на потребителите от социалната услуга

Read More

21 март – Международния ден на хората със Синдром на Даун

Тази грамота бе връчена от представители на Сдружението Синдром на Даун България на Надежда Петрова-психолог, член на екипа и един от създателите на Личностен институт. Най-ценният подарък! Благодаря ви! ❤️ На 21 март Светът отбелязва Международния ден на хората със Синдром на Даун. По традиция в този ден всички, които подкрепят хората със Синдрома на

Read More

Регистрации и лицензи

На 17.12.2018, Личностен институт бе вписан в регистъра на Агенция социално подпомагане (АСП), като лицензиран доставчик на социални услуги. Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции. В Агенцията за социално подпомагане

Read More