Category Обучения

Обучение на социални асистенти от социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Тутракан

Дата на обучението: 09.06.2023 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка с изпълнението на Наредбата за качеството на социалните услуги и в изпълнение на Стандарт 9 от Приложение № 24 към чл. 13, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе поредно надграждащо обучение на социалните асистенти, предоставящи подкрепа на потребителите от социалната услуга

Read More