15.07.2020 г.

ЛИЧНОСТЕН ИНСТИТУТ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-3685-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско микро/малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициент за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ЛИЧНОСТЕН ИНСТИТУТ ООД  да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 3 000,00 лв., от които 2550,00 лв. европейско и 450,00 лв. национално съфинансиране.