Семейно психологическо консултиране за двойки

Услугата има за цел да подпомогне двойката в процеса на справяне с актуален проблем или ситуация, посредством съпровождането им от специалист към изграждане на ефективни стратегии за преодоляване на конфликтите и трудностите.

Консултация с психолог се препоръчва в случаи на:

 • чести конфликти между партньорите;
 • нарушена комуникация между партньорите;
 • трудности при определяне, разпределяне и изпълнение на отговорности и задължения в семейството;
 • трудности при вземане на решение;
 • случай на изневяра;
 • проблеми в интимен план;
 • проблеми при взаимоотношенията с роднини;
 • проблеми във взаимоотношенията с децата.

Семейно консултиране за развитие на родителски умения

Да си родител е най-хубавото нещо на света, но е и най-голямата отговорност. Да бъдеш родител е повече от роля в нашето ежедневие, да бъдеш родител е изкуство, което изисква търпение, постоянство и готовност да се променяме.

Родителството е много дълбока и всеобхватна тема. Всеки от нас има своя ценностна система и живее и отглежда децата си според своите собствени ценности и убеждения. Децата ни имат нужда от свобода, в която да намерят себе си и да изразят своя потенциал, но в ранна възраст те имат нужда и от правила и напътствия от наша страна. Те не могат да се справят в този свят сами и макар да жадуват живот без правила, ако ги оставим сами на себе си, ще отгледаме много тревожни и изпълнени със страхове деца, защото те не са достатъчно зрели, за да носят сами отговорност за поведението си.
Важно е да напътстваме децата, но още по-важно е как ги напътстваме.

Нашите услуги могат да са Ви полезни, в една от следните ситуации:

 • При дете на възраст от 0 до 3 години с вродено нарушение в развитието
 • При нарушена комуникация „дете-родител“, съпроводена с чести конфликти и невъзможност на детето да следва правилата вкъщи
 • разминаване между възпитателните модели и схващания на родителите, съпроводени от съзнателна/несъзнателна манипулация от страна на детето
 • При дълготрайно отсъствие на единия родител, поради професионални ангажименти и необходимостта другия да съвместява двете родителски позиции (съпроводено с поведенчески проблеми от страна на детето)
 • При наличие на обучителни трудности при детето, невъзможност за справяне с обучителен материал, нарушени памет-внимание-концентрация
 • При трудности на детето за адаптация в детска градина/училище, изграждане на социален кръг, формиране на ефективни социални умения.

За заявка и записване: 0889 788 272