С цел развитие на Вашия бизнес и оптимизирането на работния процес предлагаме нашите услуги в следните направления:

 • психологическа оценка на служителите;
 • оценка на уменията за работа в екип на служителите;
 • бизнес обучения за оптимизиране дейността на служителите;
 • бизнес обучения за надграждане на умения за управление на екип;
 • медииране при конфликтна ситуация между служителите;
 • медииране при конфликтна ситуация между ръководител и служител;
 • професионална групова супервизия;
 • оценка и подбор на персонал;
 • запазване на персонал;
 • игрови тренинги и team building.

Програмите ни за работа са съобразени с индивидуалния облик на съответния бизнес и се изработват индивидуално според потребностите на всеки наш клиент.

Целта е надграждане на личностните умения на отделния служител като част от даден екип и оптимизиране, както на индивидуалния, така и на общия работен процес.

Направленията, в които работим са свързани с:

 • оценка и анализ на персонала;
 • изграждане на нов екип;
 • обучение в базови умения за работа – презентационни и комуникационни умения в екип и с клиенти, външен вид, водене на преговори, управление на времето;
 • повишаване на мотивацията за работа; оптимизиране на работния процес;
 • оценка и управление на стрес;
 • оценка и управление на конфликти;
 • подбор на персонал;
 • запазване на специализиран и обучен персонал;
 • освобождаване на персонал.

За заявка и записване: 0876 006 760