Групови формати с надграждащ характер – професионални обучения, семинари, уъркшопи

Организираме и провеждаме обучения за надграждане на професионални умения и компетенции. Услугата е предназначена екипите на социални услуги и за специалисти с професионална реализация като:

 • психолози
 • социални работници
 • социални педагози
 • специални педагози
 • социални асистенти
 • болногледачи
 • лични асистенти
 • превантивни педагози
 • педагози – детска градина и предучилищни педагози
 • начално-училищни педагози
 • педагози в СОУ, гимназии, техникуми
 • възпитатели
 • ресурсни учители

Темите могат да бъдат избрани от тези, предлагани от Личностния институт или избрани от клиентите.

Участници в събитията могат да бъдат и студенти, обучаващи се в специалности с хуманитарен характер.

Повече по темата може да прочетете като последвате следните линкове:

Групова супервизия на социални асистенти

Обучение на Социални асистенти

Обучение на социални асистенти в град Каварна

Супервизии

Супервизията е важна част от професионалния живот на специалиста и неизменно условие за доброто психично здраве. Тя е средство за подпомагане, както на работния процес и добрия климат на взаимоотношения в екипа, така и на индивидуалния психичен баланс на специалиста.

 1. Професионални супервизии

Предлагаме супервизии и методическа подкрепа на специалисти, работещи в социлната сфера, в сферата на услугите за деца и възрастни, в здравеопазването и в образованието, с цел да развиват уменията си и да повишават качеството на работата.

2. Екипни супервизии

Екипната супервизия е вид групова супервизия, при която се работи с целия екип от специалисти, фокусираме се върху междуличностните отношенията, взаимовръзки, роли, граници, комуникация и др.

Темата на екипната супервизия се определя по заявка от групата или след договаряне с ръководителя на организацията/ услугата. Осъществяването може да се проведе, както в Консултативния център, така и на терен на клиента.

Ползите на груповите и екипните супервизии е съвместното обучение и споделяне на проблемите, което е начин както за намиране на решения на професионални трудности, така и за намаляване на професионалния работен стрес. Едновременно се съчетава ефекта от взаимното учене т.е. възможността да бъдат представени различни по сложност случаи от практиката, различни интервенции и подходи за решаване на професионални проблеми на специалистите, както и да се намали стреса в работна среда.

3. Индивидуални (лични) супервизии

Темата на личната професионална супервизия се определя от клиента (трудности при работа по случай, проблеми в комуникацията с колеги, затруднения при интрегриране на лични преживявания в процес на работа и др.).

За заявка и записване: 0876 006 760